Teknolojik Gelişmelerle Birlikte Çalışanların da Beklentileri Farklılaşıyor

İlknur Pala İlknur Pala
14.05.2016 00:44


Yıllar önce işe başladığımda, cep telefonları henüz çıkmamıştı. Mektup yazdığım dönemleri bile hatırlıyorum. Ta ki 90’lı yıllarda kocaman kocaman telsiz şeklinde mobil telefonlar hayatımıza girene kadar…

O dönemler, işe alımlar için iletişim kurmak oldukça farklıydı. En rağbet gören işe alım şekli “hamili kart yakinimdir” kartvizitleriydi… Ki adayların deneyimlerinin, bilgisinin bir önemi pek olmuyordu. Son yıllarda, en rağbet gören sektörlerinden biri haline gelen IT Sektörü, firma içi işe alım standartlarımızı da değiştirmeye başladı.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, alışveriş alışkanlıklarımızdan araştırmaya, seyahatlerimizden, sağlık sektörüne kadar birçok alanda yerinde görmek, incelemek ve satın almak yerine, internette araştırmayı ve sosyal medyayı tercih eder olduk. Hatta “hamili kart yakinimdir” kartvizitleri de geçerliliğini kaybetmeye başladı. Teknolojinin zamana değil, zamanın teknolojiye ayak uydurduğu dönemleri yaşıyoruz artık.

Y Kuşağı

Yapılan araştırmalarda, yeni jenerasyonun eğitim alanında ağırlıkla tercih ettiği branşlar, network, mühendislik, dijital pazarlama, haberleşme gibi bölümlere kaymaya başladığını gösteriyor. Bu durumda, hem yeni iş kollarının oluşmasına hem de Biz IK'cıların işe alımlarında daha çok yeni nesile yönelmemize ve bedenen değil beynen iş yapan kesimi kaynak olarak tercih etmemize sebep oluyor. Hal böyle iken yeni nesil, diğer adıyla Y Kuşağı çalışanları, belirli kurallar çerçevesinde hareket etmek yerine, daha rahat ortamlarda çalışmayı, kurallar silsilesinde disipline edilmektense “bir cafede oturup kahvemi içerken de işimi yapayım” modunda oluyorlar.

Çalışma koşulları, doğru çalışana doğru görevlerin tanımlanması, gereksiz baskı ve mobbing uygulanmaması, fikirlerini özgürce paylaşabilme, üretkenliğine izin verme ve fikirlerinin değerli olduğunu hissettirme, çalışan gruplarının etkileşimlerinin uyumu gibi bir takım standartlar, yeni neslin bağlılığını arttırıyor ve değerli olduğunu hissettiriyor. Bu tür beklentilerle bir işletmeye giren çalışan, bu beklentilerini gerçekleştirebildiği ölçüde işinden ve çalıştığı kurumdan memnun oluyor ve performansı daimi oluyor. Çalışanın mutlu olması da kurumunun verim ve gelir ivmesini yükseltiyor haklı olarak.

Verimliliği ve Performansını Yükseltmek 

Verimliliği ve performansı yükseltmek, çalışanlarınızın işlerinde tatmin olmalarını sağlamaktan geçiyor. Gerçi bu istekler tüm çalışanların bağlılığı için geçerli rol oynuyor. İş tatminsizliği durumunda, düşük performans, devamsızlık, iletişim sorunları ve yeni iş arayışları başlıyor. Bu da iş gücü devrinde, artış olumsuzluklarının yaşanmasına neden oluyor.

Kurumunuzda, çalışan sayısının azalmamasını diğer adıyla sirkülasyon sıklığı yaşamadan doğru, çalışkan, iştahlı ve mutlu çalışan istiyorsanız, çalışanlarınıza kulak verilmesi ve kabul görür beklentilerinin karşılanması gerekir.

Admin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın