Özel Sağlık Sigortası Uygulaması

Ramazan Arslantürk Ramazan Arslantürk
15.03.2015 17:11


01.10.2001 tarihi itibariyle kabul edilen yeni bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ve bu sistemden yapılacak ödemeler ile mevcut sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primleri, primlerden yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi ve vergi matrahından indirilmesi konularındaki Gelir Vergisi kanundaki mevcut düzenlemeler kaldırılarak 07.10.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Eski Uygulama

07.10.2001 tarihi öncesi yapılmış ve devam eden poliçelerin uygulaması için dökümanda "Eski uygulama" ifadesi kullanılmaktadır. Bu uygulamada özel sigorta için uygulanacak vergi muafiyet belirlenmesi, işçinin ilgili ayda ödeyeceği SSK işçi primi üzerinden yapılmaktadır.

Örnek:

Maaş : 1.200,00 TL Brüt
İlgili aydaki SSK İşçi Primi : 1.200,00 TL * %15 = 180,00 TL
Ödenen Özel Sigorta tutarı : 100,00 TL
Vergiden muaf tutulacak Özel Sigorta tutarı : Özel Sigorta tutarı (100,00 TL) SSK İşçi primi (180,00 TL) nedeniyle 180,00 TL

Admin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın