Excel Vba Programlama

İşinizin Sihirbazı Excel VBA

Excel VBA Programlamaya Giriş

Makrolarla çalışmak
Makroları Kaydetme, Çalıştırma, Düzenleme
VBA’i tanımak
Geliştirme ortamını anlamak
Visual Basic yardım kullanmak
Visual Basic editörü
Yazılım mantığını kavramak
Yazabilme kabiliyetini kazanıp geliştirmek

Modül, Procedure ve Fonksiyonlarla Çalışmak

Modul’ leri anlamak ve modül oluşturmak
Procedure’leri anlamak ve procedure oluşturmak
Procedure çağırmak
Fonksiyon oluşturmak

Değişkenler ve Operatörler

Aritmetiksel Operatörlerle işlemler
VBA dilinde ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörlerini kullanmak
Karşılaştırma Operatörleri
=,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörlerini kullanmak
Mantıksal Operatörler; Değil (Not), Ve (And), Veya(Or), Özel Veya (Xor), Eqv, Imp Operatörleri

Nesnelerle Çalışma

Nesnelerini tanımak
Excel nesne hiyerarşisini tanımak
Koleksiyonları anlamak
Nesne tarayıcısını kullanma
Nesne özellikleri ile çalışma
Olayları anlamak ve olay oluşturmak

İfadeler, Değişkenler ve Fonksiyonlar

Değişkenlerin tanımlanması
Veri tiplerini anlamak
Sabitleri anlamak ve kullanmak
Mesaj kutusunu kullanmak
Giriş kutusunu kullanmak
Nesne değişkenleri tanımlamak ve kullanmak

Koşul ve Döngülerle çalışmak

Koşul ve Döngü yapısını anlamak
Boolean ifadeler ile çalışmak
If ... End If - Select Case ... End Select
Do ... Loop
For ... Next
For Each ... Next

Form ve Kontrollerle Çalışmak

Kullanıcı formlarını anlamak
Araç kutusunu kullanmak
Form özellikleri, olayları ve metodları ile çalışmak
Kontrolleri anlamak
Özellikler penceresinden kontrol özelliklerini ayarlamak
Label ve Text Box kontrolleri
Command Button kontrolü
Combo Box kontrolü
Frame kontrolü
Option Button kontrolü
Tab ayarlamak
Kod içerisinden form başlatmak

Excel Programlama Yapıları

Nesne, Özellik, Metot ve Olay Tanımları
Range, Cell, Selection Nesneleri
CurrentRegion Nesnesi
Font Nesnesi
Formula ve FormulaR1C1 Özelliği
Add Metodu
Hücre Seçmek
Satır Seçmek
Sütun Seçmek
Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
Hücreye Değer Atamak
Seçili Hücreye Değer Atamak
Hücreye Rasgele Değer Atamak
Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
Sayfa Ekleme, Silme ve Sırasını Değiştirme
Count Metodu
Copy, Paste Metotları
Sayfalar Arası Kopyalama ve Yapıştırma
Hücreler Arasında Kopyalama ve Yapıştırma Yapmak
Hücreye Formül Yazdırmak
Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
Seçili Alan Sayısını Bulmak
Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak

Hata Denetimi

Hata Kontrol Deyimleri
Hata Kodları ve AçıklamalarAdmin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın