Tiger Enterprise Kullanımını Öğrenin

Tiger Enterprise pratik kullanımı, rapor ve filtre mantığı konusunda bir günlük hızlandırılmış bir seminer olacaktır.

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler
Firma Açma
Dönem Açma
Kullanıcı Açma
Grup Tanımlama
Yetkilendirme İşlemleri

Tanımlar

Malzeme Tanımları
Satınalma Tanımları
Satış Tanımları
Cari Tanımları
Kasa Tanımları
Banka Tanımları
Muhasebe Tanımları

Açılış İşlemleri

Malzeme Devirleri
Cari Devirleri
Kasa Devirleri
Banka Devirleri
Çek ve Senet Devirleri
Muhasebe Devirleri

Uygulamaya İşlemleri

Malzeme İşlemleri
Talep Yönetimi
Satınalma İşlemleri
Satış İşlemleri
Kasa İşlemleri
Banka İşlemleri
Çek / Senet İşlemleri
Kredi Kartı İşlemleri
Borç Takip Sistemi
Sabit Kıymet Hareketleri
Stok Yeri / Seri / Lot Takibi
Rapor ve Form Tanımları

İşlemler

Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet Yöntemleri
Maliyetlendirme (Cost)
Maliyet Servisi
Dönem Kapama
Kampanya Uygulaması
Cari Hesap İşlemleri
Banka İşlemleri

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişleri
Muhasebeleştirme
Bordro Muhasebeleştirme
E-BeyannamelerAdmin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın