Tiger Enterprise Finans Yönetimi

Finans Yönetimi, firmanın nakit akışını, borçlarını ve alacaklarını takip etmek için en önemli birimdir. Satınalma ve Satış departmanları ile entegre olarak çalışması gerekmektedir. Müşterilerin ödeme sıklığı ya da geciktirme süreleri, iyi analiz edilmelidir. Karlılık oranlarının da raporlanarak analiz edilmesi gerekir. Bu sistemi yönetebilmek için de programda tüm modüllerin ortak çalışmaları gerekmektedir.

Satınalma ve Satış departmanlarından doğru bilgilere göre kayıtlar işlenmezse, Finansal raporlar alınamaz ve sağlıklı analizler yapılamaz.

Tiger Plus ve Tiger Enterprise'da Finans Yönetimi'nde inceleyeceğimiz konular.

Finans Yönetimi

Cari Kart Bilgileri
Ödeme / Tahsilat Bilgileri
Çek / Senetler
Bankalar
Banka Kredileri
Kasalar
Teminatlar

Cari Hesap Hareketleri

Cari Hesap Fişleri
Çek / Senet Bordroları
Banka Fişleri
Kasa İşlemleri
Banka Kredi Taksitleri
Taksit Hareketleri
Teminat Bordroları
Leasing İşlemleri

Cari İşlemleri

Borç Takip
Cari Hesap Kur Farkı Hesaplamaları
Cari Hesap Risk Ayarlamaları
Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri
Kasa Kur Farkı Hesaplama
Banka Kur Farkı Hesaplama
Toplu Mektup Gönderme
Toplu Ekstre Gönderme
Toplu Mutabakat - BA BS Gönderme

Cari Hesap Raporları

Borç / Alacak Durum Raporu
Borç / Alacak Toplamları
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Risk Durumu
Kara Liste
Cari Hesap Özeti
Cari Hesap Döviz Toplamaları
Cari Hesap Hareketleri Dökümü
Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu
Taksit Hareketleri Raporu
Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti

Ödeme Tahsilat Raporları

Tahsilat Listesi
Ödeme Listesi
Ayrıntılı Tahsilat Listesi
Ayrıntılı Ödeme Listesi
Kapanmamış Faturalar
Borç Takip Raporu
Özet Adat Raporu
Borç Yaşlandırma Raporu
Borç Dağılım Raporu
Detaylı Ortalama Vade Raporu

Çek / Senet Raporları

Müşteri Çek / Senetleri
Kendi Çek / Senetlerimiz
Özet Bordro Dökümü
Ayrıntılı Bordro Dökümü
Reeskont Raporu
Reeskont Raporu (Kendi Çek / Senetlerimiz)
Çek / Senet Yaşlandırma Raporu
Kambiyo Senetleri Defteri

Banka Raporları

Banka Durum Raporu
Banka Hesap Durum Raporu
Hesap Detayına Göre Dağılım
Banka Faiz Oranları
Banka Hareketleri Dökümü
Banka Hesap Ekstresi
Banka Fiş Listesi
Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri Listesi
Banka Kredileri Listesi
Banka Kredi Tahsitleri Listesi
Banka Kur Farkı
Firma Kredi Kartı Ekstresi

Kasa Raporları

Kasa Hesap Özeti
Kasa Ekstresi
Kasa Döviz Toplamları
Kasa Kur Farkı

Teminat Raporları

Müşteri Teminatları
Kendi Teminatlarımız
Özet Bordro Dökümü
Ayrıntılı Bordro Dökümü
Cari Hesap Teminat Risk Durumu

Diğer Raporlar

KDV Raporu
İşyeri Durum Raporu
Genel Durum Raporu
Leasing Kayıtları ListesiAdmin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın