Tiger Enterprise Satış ve Dağıtım Yönetimi

Firma yetkilileri, Finans , Muhasebe, Satış uzmanları ve Depo uzmanları için yapılan bu seminerde, Satış ve Dağıtımı daha efektif yönetebilme yöntemleri uygulamalı olarak işlenecektir. İşlemler sonucunda raporlamalar üzerinde detaylı olarak durulacaktır.

Satış ve Dağıtım

Ana Kayıtlar

Verilen Hizmetler
Satış İndirimleri
Satış Masrafları
Satış Promosyonları
Satış Elemanları
Malzeme(Sınıfı)Satış Fiyatları
Hizmet Satış Fiyatları

Hareketler

Satış Siparişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış Faturaları

Satış Teklif Yönetimi

Satış Faaliyetleri
Satış Faaliyetlerim
Sektörler
Müşteriler/Gruplar
Kategoriler
Satış Teklif Hareketleri
Satış Teklifleri

İşlemler

Malzeme Fiyat Güncelleme
Hizmet Fiyat Güncelleme
Hizmet KDV Oranı Güncelleme
Toplu Faturalama
Sipariş Satıcı Güncelleme
Satış Faturalama
Sipariş Satıcı Güncelleme
Satış Siparişlerine KDV Güncelleme
Toplu Sipariş Onaylama
Verilen Hizmet Hareket Aktarımı

Malzeme Raporları

Toplam Satış Rakamları
Ayrıntılı Satış Raporu
Satış Fişleri Listesi
Satış Hareketleri Dökümü
Malzeme Satışlar Ekstresi
Özet Günlük Satış Ekstresi
Aylara Göre Satış Dağılımı
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı
İşyerlerine Göre Satış Dağılımı

Hizmet Raporları

Verilen Hizmet Birimleri Listesi
Verilen Hizmetler Listesi
Verilen Hizmet Ekstresi
Aylara Göre Verilen Hizmet Dağılımı
Cari Hesaplara Göre Verilen Hizmet Dağılımı
İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılımı
Dövizli Verilen Hizmet Toplamları

Sipariş Raporları

Satış Siparişleri Dökümü
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü
Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümü
Satış Siparişi/Malzeme/Malzeme Dağılımı
Satış Siparişi/Hizmet Dağılımı
Satış Siparişi Karşılama(Malzeme)
Satış Siparişi Karşılama(Hizmet)
Satış Siparişi Karşılama Analizi(Malzeme)
Satış Siparişi Karşılama Analizi(Hizmet)
Satış Siparişi-Malzeme Hareketleri Bağlantıları
Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

Fatura Raporları

Faturalanmış Satışlar
Satış Faturaları Dökümü
Satış İndirimleri Dökümü
Satış Masrafları Dökümü
Malzeme Satış Fiyat Analizi
Hizmet Satış Fiyat Analizi
Dövizli Satış Toplamları
Satışlar Tablosu
Satış Koşulları Dökümü
Satış Faturaları KDV Raporu
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi

Plasiyer Satış Raporları

Plasiyer Listesi
Tahsilat Listeleri
Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu
Hizmet Satış Ekstresi
Malzeme Satış Fişleri
Hizmet Satış Raporu
Malzeme Satış Ekstresi
Alınan Malzeme Siparişleri
Alınan Hizmet Siparişleri
Satış Siparişleri Ekstresi
Satış Faturaları Dökümü
Malzeme Satış Raporu
Kapanmamış Satış Faturaları

Teklif Yönetim Raporları

Satış Temsilcisi Listesi
Sektör/Müşteriler Listesi
Satış Fırsatları Listesi
Teklif Listesi
Satış Faaliyetleri Listesi
Teklif/Sözleşme Hareketleri
Satış Fırsatları Tarihçesi
Fırsat Karşılaştırma Raporu
Ayrıntılı Teklif/Sözleşme Dökümü
Teklif/Sözleşme Malzeme Dağılımı
Teklif/Sözleşme Hizmet Dağılımı
Teklif-Sipariş Durumu
Sözleşme-Sipariş Durumu
İlgili Kişiler Özel Günler ListesiAdmin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın