Tiger Enterprise Malzeme Yönetimi

Üretim yapan, Toptancılık yapan ve Perakendecilik yapan hatta Lojisitik hizmeti veren firmalar için Malzeme Yönetimi çok önemlidir. Üretim, depo ve lojistik açışından Malzeme sisteminin ve şemasının çok iyi kurgulanması gerekmektedir ki tüm süreçlerde etkin verim alınabilsin. Bu eğitimde depo sistemi nasıl kurulur, Stok yeri, Lot takibi, Serino takibi yaparken nelere dikkat edilir, malzeme algoritması nasıl oluşturulur, etiket ve barkod tasarımlarında neye dikkat edilir, işlemleri hızlandırmak için el terminallerinden nasıl faydalanır gibi konularda kendimizi geliştireceğiz.

Malzeme Yönetimi

Ana Kayıtlar

Malzeme Sınıfları
Malzemeler
Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı
Birim Setleri
Malzeme Grup Kodları
Stok Yeri Kodları
Marka Tanımları
Barkod Numaralama

Hareketler

Malzeme Yönetimi Fişleri
Hızlı Üretim Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişleri
Satış Provizyon Dağıtım Fişleri

İşlemler

Dönem Kapatma
Dönem Geri Alma
Dönem Kapatma Raporu
Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)
Maliyetlendirme Servisi
Malzeme KDV Oranı Güncelleme
Varyant Özellik Güncelleme
Ambar Sayımı
Otomatik Satış Siparişi Oluşturma
Standart Malzeme Maliyetleri Güncelleme
Malzeme Marka Güncelleme
Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme
Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi
Malzeme Hareket Aktarımı
Malzeme Giriş/Çıkış Hareketi İlişkilendirme
Malzeme Virmanı

Kayıt ve Atama Listeleri

Birim Setleri Listesi
Özellikler Listesi
Malzeme (Sınıfı) Listesi
Malzeme Birimleri Listesi
Alternatif Malzemeler Listesi
Muhasebe Hesabı Atamaları Listesi
Tedarikçi/Müşteri Atamaları Listesi
Mamul Alt Malzemeleri Listesi

Durum Raporları

Malzeme Ambar Durum Raporu
Malzeme Değer Raporu
Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu
Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu

Fiş Dökümleri ve Ekstreler

Fiş Listesi
Hareket Dökümü
Giriş/Çıkış Toplamları
Malzeme Ekstresi
Özet Günlük Ekstre
ABC Analizi
Malzeme/Stok Yeri Dağılımı
Birimlere Göre Malzeme Toplamları
Malzeme Sınıfı Toplamları
Hareket Özel Koduna Göre Giriş/Çıkış Toplamları
Hareket Özel Koduna Göre Malzeme Ekstresi
Hızlı Üretim Fişleri Listesi
Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları
Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi
Konsinye Mallar
Konsinye Hareket Dökümü

Lot/Seri Numarası Raporları

İleriye Doğru İzleme
Geriye Doğru İzleme
Lot/Seri Hareketleri Dökümü

Maliyet Raporları

Özet Maliyet Analizi
Ayrıntılı Maliyet Analizi
Envanter Raporu
Lot/Seri Envanter Raporu
Stok Yeri Envanter Raporu
Özet Maliyet Analizi(TFRS)
Standart Malzeme Maliyetleri Listesi
Standart Maliyet Atanmamış Malzemeler Listesi
Üretim Maliyet Analizi
Maliyet Dağıtım Analizi

Pratik Tablo Raporları

Malzeme Bilgileri
Malzeme Durumu
Malzeme EkstresiAdmin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın