Tiger Enterprise Satınalma Yönetimi

Firma yetkilileri, Finans , Muhasebe, Satıalma uzmanları ve Depo uzmanları için yapılan bu seminerde, Satıalma Yönetimi'ni daha efektif yönetebilme yöntemleri uygulamalı olarak işlenecektir. İşlemler sonucunda raporlamalar üzerinde detaylı olarak durulacaktır.

Satınalma Yönetimi

Ana Kayıtlar

Alınan Hizmetler
Satınalma İndirimleri
Satınalma Masrafları
Satınalma Promosyonları
Malzeme(Sınıfı)Satınalma Fiyatları
Hizmet Satınalma Fiyatları

Hareketler

Satınalma Siparişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma Faturaları

İşlemler

Malzeme Fiyat Güncelleme
Hizmet Fiyat Güncelleme
Hizmet KDV Oranı Güncelleme
Toplu Faturalama
Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma
Satınalma Siparişlerine Kampanya Uygulama
Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme

Malzeme Raporları

Toplam Satınalma Rakamları
Ayrıntılı Satınalma Raporu
Satınalma Fişleri Listesi
Satınalma Hareketleri Dökümü
Malzeme Satınalma Ekstresi
Özet Günlük Satınalma Ekstresi
Aylara Göre Satınalma Dağılımı
Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı
İşyerlerine Göre Satınalma Dağılımı
Mal Fazlası Raporu

Hizmet Raporları

Alınan Hizmet Birimleri Listesi
Alınan Hizmetler Listesi
Alınan Hizmet Ekstresi
Aylara Göre Alınan Hizmet Dağılımı
Cari Hesaplara Göre Alınan Hizmet Dağılımı
İşyerlerine Göre Alınan Hizmet Dağılımı
Dövizli Alınan Hizmet Toplamları

Sipariş Raporları

Satınalma Siparişleri Dökümü
Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü
Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü
Satınalma Siparişi/Malzeme Dağılımı
Satınalma Siparişi/Hizmet Dağılımı
Satınalma Siparişi Karşılama(Malzeme)
Satınalma Siparişi Karşılama(Hizmet)
Satınalma Siparişi Karşılama Analizi(Malzeme)
Satınalma Siparişi Karşılama Analizi(Hizmet)
Mal Sipariş Analizi Raporu
Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

Fatura Raporları

Faturalanmamış Alımlar
Satınalma Faturaları Dökümü
Satınalma İndirimleri Dökümü
Satınalma Masrafları Dökümü
Malzeme Satınalma Fiyat Analizi
Hizmet Satınalma Fiyat Analizi
Dövizli Satınalma Toplamları
Alımlar Tablosu
Satınalma Koşulları Dökümü
Satınalma Koşulları KDV Raporu
Satınalma Finansal Uygunluk AnaliziAdmin Akademi
Kendinizi Geleceğe Hazırlayın